Технологични сектори

Националният университетски комплекс за биомедицински и приложни изследвания (НУКБПИ) е стратегическа мрежа от инфраструктури за фундаментални и приложни биомедицински изследвания и включва партньори от два от най-големите медицински университети в България, Медицински университет - София и Медицински университет - Пловдив, както и редица болнични заведения и изследователски центрове. В основата на Университетския комплекс стои обединение на най-големите биобанки за съхранение на биологичен материал и клинични данни в страната.

НУКБПИ свързва съществуващите ресурси, постигайки критична маса от експертиза и технологични възможности, създава условия за развитие на изследванията в областта на молекулната медицина, генетиката и епидемиологията в България в пост-геномната ера. Целта на създаването и развитието на Университетския комплекс е ускоряване на прехода между фундаменталните изследвания и клиничната практика, с цел подобряване на профилактиката, диагностиката и лечението на най-значимите за обществото заболявания.

На база на извършената международна експертна оценка НУКБПИ е оценен като един от 4 инфраструктурни комплекси, които са национално значими инфраструктури и имат потенциал да участват в паневропейски научни инфраструктури.

Сектор "Микрочипове"

Секторът Микрочипове което извършване на цялостни геномни анализи за откриване на CNVs, SNPs, делеции/ дупликации, епигенетични модификации, анализ на siRNA, miRNAs, белтъчни взаимодействия и др. Системата за анализ на микрочипове, включва лазерен скенер, както и хибридизационна камера за 24 чипа. 

Лазерен скенер  Agilent Microarray Scanner (Agilent Technologies)  Специфичните характеристики на скенера включват: високо чувствителна и прецизна оптична система за детекция на флуоресцентни сигнали, широк обхват, позволяващ детекция на слаб сигнал, високо качество на изображенията и висока чувствителност с възможност за динамичен автофокус по време на сканирането, сканиране с висока резолюция без пренасищане на сигнала. Апаратът е с възможност за работа в автоматичен режим и капацитет за 48 микрочипа. Секторът е оборудван и с софтуер за анализ, позволяващ лесно заснемане на флуоресцентните сигнали, пряко свързан с програмите за статистическа обработка и интерпретация на данните

Приложение: 

aCGH 

SNP

експресионен анализ на малки РНК

eпигенетични модификации - метилационен профил и ChIP-on-chip 

За подобряване достъпността до nucbtr.mu-sofia.bg, уебсайтът може да използва бисквитки.