Международни
колаборатори

Международни колаборатори

През годините екипите на НУКБПИ са създали близки контакти с изследователи, работещи в областта на биомедицината в различни държави – Германия, Белгия, Великобритания, САЩ, Австралия и др. Реализирани са или са в процес на изпълнение съвместни научни проекти с финансовата подкрепа на Фонд научни изследвания, Министерство на образованието и науката, Република България, Съвета за медицинска наука, Медицински университет – София, ЕС, NIDA, NIH, Cancer research UK и др. Сред най-значимите международни партньора на НУКБПИ са:

За подобряване достъпността до nucbtr.mu-sofia.bg, уебсайтът може да използва бисквитки.