Национални
колаборатори

Научни партньори

Биомедицинските и приложните изследвания в ерата на „омикс“ технологиите изискват повече експертни познания, биоинформатични анализи, изграждане на биобанки от голям брой биологични проби и клинични данни и лесен достъп до тях. Това би било невъзможно без съвместните усилия на учени, медицински специалисти и национални експерти в областта на здравеопазването. Сред основните национални колаборатори на НУКБПИ са:

Медицински университет - София
Медицински университет - София
Медицински университет - Варна
Медицински университет - Варна
Медицински университет - Пловдив
Медицински университет - Пловдив
Медицински университет - Плевен
Медицински университет - Плевен
Медицински факултет на Тракийски университет, Стара Загора
Медицински факултет на Тракийски университет, Стара Загора
УМБАЛ „Александровска”
УМБАЛ „Александровска”
УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов”
УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов”
УМБАЛ „Св. Иван Рилски
УМБАЛ „Св. Иван Рилски"
УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ”
УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ”
УМБАЛ „Св. Екатерина“
УМБАЛ „Св. Екатерина“
СБАЛДБ - проф. д-р Иван Митев - София
СБАЛДБ - проф. д-р Иван Митев - София
УМБАЛ „Св. Георги“, Медицинските университет - Пловдив
УМБАЛ „Св. Георги“, Медицинските университет - Пловдив
УМБАЛ „Св. Марина“,  Медицинските университет – Варна
УМБАЛ „Св. Марина“, Медицинските университет – Варна
Лабораторията по клинична генетика на УСБАЛАГ „Майчин дом“
Лабораторията по клинична генетика на УСБАЛАГ „Майчин дом“
Филиалите на МБАЛ ВМА в София и Пловдив
Филиалите на МБАЛ ВМА в София и Пловдив
Национална Спортна Академия - София
Национална Спортна Академия - София
Национален център по Трансфузионна Хематология
Национален център по Трансфузионна Хематология
Клиничен център по Ендокринология и Геронтология (КЦЕГ) към Медицински университет - София
Български институт по зависимостите
Български институт по зависимостите
Български институт по зависимостите
Българска академия на науките
Българска академия на науките
Агробиоинститут
Агробиоинститут
МБАЛ „Надежда“ – Болница за женско здраве
МБАЛ „Надежда“ – Болница за женско здраве
МБАЛ „Сердика“
МБАЛ „Сердика“
За подобряване достъпността до nucbtr.mu-sofia.bg, уебсайтът може да използва бисквитки.