Персонал МУ София
  • Катедра Медицинска химия и биохимия
  • Катедра Физиология
  • УМБАЛ “Александровска” ЕАД

Катедра Медицинска химия и биохимия

Доц. Мария Димитрова Драгнева, дб
Ръководител на Катедра Медицинска Химия и Биохимия, МФ, МУ-София
Център по Молекулна Медицина
Проф. д-р Радка Петрова Кънева, дб
Ръководител на ЦММ,
Катедра Медицинска Химия и Биохимия, МФ, МУ-София
Национален координатор на BBMRI.bg
Проф. Албена Йорданова, дб
Гл.ас. д-р Олга Живанова Белчева, дб
д-р Кунка Николова Каменарова, дб
д-р Невяна Иванова, дб
д-р Румяна Додова, дб
д-р Гергана Станчева, дб
darina-kachakova-yordanova
Ас. Дарина Качакова-Йорданова, дб
Ас. Даниела Росенова Костова, дб
Лабораторен мениджър, ЦММ, Катедра Медицинска Химия и Биохимия, МФ, МУ-София
Калина Михова, магистър биолог
д-р Валентина Пейчева, дб
Вероника Петкова, докторант
Радосвета Божилова, докторант
Мартин Георгиев, биоинформатик
Сектор Клетъчни култури и сигнална трансдукция
Акад. Проф. д-р Ваньо Иванов Митев, дм, дбн
Координатор на проекта НУКБПИ-BBMRI.bg
Гл.ас. д-р Николай Ишкитиев, МУ-София
Гл.ас. Силвия Календерова, дб
Ас. Виолета Димитрова, дб
Сектор Метаболомика
Доц. Валентин Лозанов, дх
Гл.ас. Биляна Георгиева, дб
Ас. Весела Лозанова, дб
Ас. Анелия Василева, дб

Катедра Физиология

Лаборатория по хемодинамика и бъбречни функции
Петя Павлова Маркова, дб
Ас. Таня Кирилова Кадийска, дб
Ас. Евгени Евгениев Гъбев, дб
Лаборатория по вегетативна регулация на сърдечно-съдовата система
Гл. ас. Рене Димитрова Милева-Попова, дм
Гл. ас. Николай Александров Стойнев, дм
Ас. Петър Георгиев Иванов

Централната лаборатория по терапевтичен лекарствен мониторинг и клинична фармакология (ЦЛТЛМКФ)

Акад. Проф. д-р Добрин Аврамов Свинаров, дм, дмн
Ръководител на клинична лаборатория и клинична фармакология, УМБАЛ „Александровка“, МУ-София
За подобряване достъпността до nucbtr.mu-sofia.bg, уебсайтът може да използва бисквитки.