Персонал МУ Пловдив
  • Катедра Медицинска биология
  • Катедра Микробиология

Катедра Медицинска Биология

Проф. д-р Виктория Сарафян, дм, дмн
Ръководител на Катедра Медицинска Биология, МФ, МУ-Пловдив
Център за медицински молекулярно-биологични изследвания (ЦММБИ)
Доц. д-р Мария Казакова, дб
Гл.ас. д-р Милена Драганова-Филипова, дм
Гл.ас. д-р Николай Мехтеров, дб
Ас. Йордан Сбирков, дб
Ръководител на научна група за 3D принтинг, Катедра Медицинска Биология, МФ, МУ-Пловдив

Катедра Микробиология

Проф. д-р Мариана Мурджева, дм, мзм
Ректор на МУ-Пловдив
Представител на ръководството на МУ-Пловдив
Център по имунология (ЦИ)
д-р Петя Гарджева
Гл. ас. д-р Мария Иванова, дм
За подобряване достъпността до nucbtr.mu-sofia.bg, уебсайтът може да използва бисквитки.