Научен съвет

Членове на научния съвет на НУКБПИ

Инфраструктурните звена на НУКБПИ са разпределени на територията на няколко катедри на МФ

Акад. Проф. д-р Ваньо Иванов Митев, дм, дбн
Координатор на проекта НУКБПИ-BBMRI.bg
Проф. д-р Димитър Буланов, МУ-София, дм
Декан на МФ, МУ-София
Представител на ръководството на МУ-София
Проф. д-р Мариана Мурджева, дм, мзм
Ректор на МУ-Пловдив
Представител на ръководството на МУ-Пловдив
Проф. д-р Радка Петрова Кънева, дб
Ръководител на ЦММ,
Катедра Медицинска Химия и Биохимия, МФ, МУ-София
Национален координатор на BBMRI.bg
Доц. Мария Димитрова Драгнева, дб
Ръководител на Катедра Медицинска Химия и Биохимия, МФ, МУ-София
Проф. д-р Виктория Сарафян, дм, дмн
Ръководител на Катедра Медицинска Биология, МФ, МУ-Пловдив
Проф. д-р Иванка Исталианова Димова, дм
Ръководител на Лабораторията по геномна диагностика, МФ, МУ-София
Гл.ас. д-р Олга Живанова Белчева, дб
Гл.ас. д-р Николай Ишкитиев, МУ-София
Ас. Йордан Сбирков, дб
Ръководител на научна група за 3D принтинг, Катедра Медицинска Биология, МФ, МУ-Пловдив
д-р Кунка Николова Каменарова, дб
Ас. Даниела Росенова Пенчева, дб
Лабораторен мениджър, ЦММ, Катедра Медицинска Химия и Биохимия, МФ, МУ-София
Акад. Проф. д-р Добрин Аврамов Свинаров, дм, дмн
Ръководител на клинична лаборатория и клинична фармакология, УМБАЛ „Александровка“, МУ-София
Доц. Валентин Лозанов, дх
Проф. д-р Радослав Гърчев, дм, дмн
Ръководител на катедра по Физиология, МФ, МУ-София
За подобряване достъпността до nucbtr.mu-sofia.bg, уебсайтът може да използва бисквитки.