Мисия
01.

Националният Университетски Комплекс за Биомедицински и Приложни Изследвания (НУКБПИ) е научна инфраструктура, обединяваща ресурсите на водещите медицински университети в България, с цел създаване на условия за иновативни фундаментални, приложни и транслационни научни изследвания в биомедицинската област, с пряк и дългосрочен ефект върху здравето на нацията и медицината на бъдещето.

02.

Постигането на високи научни постижения в съвременната биомедицинска наука е отвъд възможностите на един учен, една организация или една дисциплина. Необходима е критична маса от учени и специалисти, достъп до най-съвременни ключови технологии и масиви от данни, подходяща научна среда и благоприятни условия за международна колаборация.

03.

Мисията на НУКБПИ е да се превърне във водещата национална научна инфраструктура и утвърди като Център за върхови постижения в биомедицинската област, осигуряваща на учени, колективи и организации достъп до най-съвременни молекулярни технологии и експертиза, биобанки, бази данни и ресурси за съхранение и обработка на големи масиви от данни.

За подобряване достъпността до nucbtr.mu-sofia.bg, уебсайтът може да използва бисквитки.