Презентации
Национален Университетски Комплекс за Биомедицински и Приложни Изследвания (НУКБПИ)
Проф. Р. Кънева
ЦММ, КМХБ, МФ, МУ-София
Изтегли презентация
Роля на индивидуалните вирус/геномни характеристики за отговора към инфекция със SARS-CoV-2
д-р Кунка Каменарова
Изтегли презентация
За подобряване достъпността до nucbtr.mu-sofia.bg, уебсайтът може да използва бисквитки.