Консултативен съвет

Членове на Консултативния съвет на НУКБПИ

Инфраструктурните звена на НУКБПИ са разпределени на територията на няколко катедри на МФ

За подобряване достъпността до nucbtr.mu-sofia.bg, уебсайтът може да използва бисквитки.