Технологични сектори

Националният университетски комплекс за биомедицински и приложни изследвания (НУКБПИ) е стратегическа мрежа от инфраструктури за фундаментални и приложни биомедицински изследвания и включва партньори от два от най-големите медицински университети в България, Медицински университет - София и Медицински университет - Пловдив, както и редица болнични заведения и изследователски центрове. В основата на Университетския комплекс стои обединение на най-големите биобанки за съхранение на биологичен материал и клинични данни в страната.

НУКБПИ свързва съществуващите ресурси, постигайки критична маса от експертиза и технологични възможности, създава условия за развитие на изследванията в областта на молекулната медицина, генетиката и епидемиологията в България в пост-геномната ера. Целта на създаването и развитието на Университетския комплекс е ускоряване на прехода между фундаменталните изследвания и клиничната практика, с цел подобряване на профилактиката, диагностиката и лечението на най-значимите за обществото заболявания.

На база на извършената международна експертна оценка НУКБПИ е оценен като един от 4 инфраструктурни комплекси, които са национално значими инфраструктури и имат потенциал да участват в паневропейски научни инфраструктури.

Научен център по имунология (НЦИ)

НЦИ се намира в Катедрата по микробиология и имунология, и Биология и дерматология, У-Пловдив. Състои се от:

  1. Лаборатория за клетъчни култури (Катедра по микробиология и имунология) - ламинарен бокс, СО2-инкубатор, инвертен микроскоп, нискотемпературен фризер

  2. Лаборатория по клинична имунология (Катедра по микробиология и имунология, Катедра по микробиология и имунология към УМБАЛ “Св. Георги) - флуоресцентен микроскоп, високоскоростна хладилна центрофуга, ELISA четец

  3. Лаборатория по вирусология (Катедра по микробиология и имунология) - ELISA четец

  4. Лаборатория по "flow" цитометрия (Катедра по микробиология и имунология) – "flow" цитометър, хематологичен анализатор

  5. Лаборатория по експериментална биология и имунология (Катедра по биология)

  6. Лаборатория по експериментална дерматология (Катедра по дерматология, Клиника по дерматология и венерология към УМБАЛ “Св. Георги“) - цифрова UV-сканираща и визуализираща система.

За подобряване достъпността до nucbtr.mu-sofia.bg, уебсайтът може да използва бисквитки.