Видове услуги

Националният Университетски Комплекс за Биомедицински и Приложни Изследвания (НУКБПИ) разполага с най-висок клас технологично оборудване, позволяващо предоставянето на услуги в областта на биобанкирането, биомедицинските изследвания и лабораторната медицина, като геномика, протеомика, метаболомика, клетъчна биология, имунология, лекарстен мониторинг, физиология и др.

Целта на изследователската инфраструктура е да предложи достъп на широк кръг изследователи, научни организации и външни потребители до съвременни високоспециализирани методи за изследване, услуги и и експертна помощ на най-високо професионално ниво.

Лаборатория по хемодинамика на бъбречните фукнции

Директна регистрация и анализ на артериално налягане и ЕКГ в остър и хроничен експеримент на неанестезирани малки опитни животни /плъхове/

Проследяване на прием на храна и течности, количество отделена урина в хроничен експеримент с малки опитни животни /плъхове/

Хирургични животински модели на значими заболявания:
– Бъбречна денервация
– Едностранна нефректомия

Катетеризация на кръвоносни съдове на малки опитни животни /плъхове/: – Югуларна вена – Феморална вена – Феморална артерия – Aорта

Обучение на студенти, докторанти и специализанти на хирургични манипулации върху малки опитни животни


Лице за контакт:
д-р Петя Маркова

За подобряване достъпността до nucbtr.mu-sofia.bg, уебсайтът може да използва бисквитки.