Видове услуги

Националният Университетски Комплекс за Биомедицински и Приложни Изследвания (НУКБПИ) разполага с най-висок клас технологично оборудване, позволяващо предоставянето на услуги в областта на биобанкирането, биомедицинските изследвания и лабораторната медицина, като геномика, протеомика, метаболомика, клетъчна биология, имунология, лекарстен мониторинг, физиология и др.

Целта на изследователската инфраструктура е да предложи достъп на широк кръг изследователи, научни организации и външни потребители до съвременни високоспециализирани методи за изследване, услуги и и експертна помощ на най-високо професионално ниво.

Централната лаборатория по терапевтичен лекарствен мониторинг и клинична фармакология (ЦЛТЛМКФ)

Валидирани методи за LC-MS/MS анализ на над 30 лекарства и витамин Д, за целите на:
– Фармакокинетичен анализ за клинични изследвания
– Приложни индустриални изследванияТерапевтичен мониторинг на лекарства

Клинични приложни изследвания

Разработване на пълен биоаналитичен метод (MD)

Цялостно или частично валидиране на биоаналитични методи (MV), извършено съгласно изискванията на EMA и FDA

Изготвяне на валидационен доклад след MD/MV

Извършване анализ на проби с приблизителен капацитет от 1000 - 2000 проби

Лицa за контакт:
Акад. Проф. д-р Добрин Аврамов Свинаров, дм, дмн - svinarov@medfac.acad.bg

За подобряване достъпността до nucbtr.mu-sofia.bg, уебсайтът може да използва бисквитки.