Видове услуги

Националният Университетски Комплекс за Биомедицински и Приложни Изследвания (НУКБПИ) разполага с най-висок клас технологично оборудване, позволяващо предоставянето на услуги в областта на биобанкирането, биомедицинските изследвания и лабораторната медицина, като геномика, протеомика, метаболомика, клетъчна биология, имунология, лекарстен мониторинг, физиология и др.

Целта на изследователската инфраструктура е да предложи достъп на широк кръг изследователи, научни организации и външни потребители до съвременни високоспециализирани методи за изследване, услуги и и експертна помощ на най-високо професионално ниво.

Сектор “Биобанкиране”

Обработване на проби от тъкани, кръв, плазма и серум, урина

Изолиране на ДНК

Изолиране на тотална РНК

Изолиране на миРНК

Архивиране и криосъхранение на билогични материали, в т.ч. ДНК/РНК проби, серум, плазма, урина и др.

Документиране на проби и придружаващата ги информация

Каталогизиране на проби по местонахождение

Осъществяване на качествен контрол на ДНК/РНК проби апаратура

Аликвотиране, нормализация и подготовка на проби за транспортиране


Лицa за контакт:
Румяна Додова, дб - r.dodova@mmcbg.org
Радосвета Божилова, докторант

За подобряване достъпността до nucbtr.mu-sofia.bg, уебсайтът може да използва бисквитки.