Видове услуги

Националният Университетски Комплекс за Биомедицински и Приложни Изследвания (НУКБПИ) разполага с най-висок клас технологично оборудване, позволяващо предоставянето на услуги в областта на биобанкирането, биомедицинските изследвания и лабораторната медицина, като геномика, протеомика, метаболомика, клетъчна биология, имунология, лекарстен мониторинг, физиология и др.

Целта на изследователската инфраструктура е да предложи достъп на широк кръг изследователи, научни организации и външни потребители до съвременни високоспециализирани методи за изследване, услуги и и експертна помощ на най-високо професионално ниво.

Научен център по имунология (НЦИ)

Скрининг на имунното състояние (клетъчен, хуморален имунитет и естествена резистентност)

Лице за контакт:
Проф. д-р Мариана Мурджева
- rector@mu-plovdiv.bg

------

Изследване на имунологична реактивност при стрес

Лице за контакт:
д-р Мария Ивановска, дб
- mariya.ivanovska@mu-plovdiv.bg

------

Изследване на единичен цитокин или растежен фактор

Лице за контакт:
Проф. д-р Мариана Мурджева - rector@mu-plovdiv.bg

------

Флоуцитометрично изследване на минимална резидуална болест при деца

Лице за контакт:
д-р Хасан Бурнусузов, дб

За подобряване достъпността до nucbtr.mu-sofia.bg, уебсайтът може да използва бисквитки.