Видове услуги

Националният Университетски Комплекс за Биомедицински и Приложни Изследвания (НУКБПИ) разполага с най-висок клас технологично оборудване, позволяващо предоставянето на услуги в областта на биобанкирането, биомедицинските изследвания и лабораторната медицина, като геномика, протеомика, метаболомика, клетъчна биология, имунология, лекарстен мониторинг, физиология и др.

Целта на изследователската инфраструктура е да предложи достъп на широк кръг изследователи, научни организации и външни потребители до съвременни високоспециализирани методи за изследване, услуги и и експертна помощ на най-високо професионално ниво.

Сектор “Метаболомика”

Метаболомен анализ при моделни системи нормални и ракови клетъчни линии с цел:
– Проследяване на молекулните събития в ракови клетки и тъкани и/или апоптоза
– Профилиране на биологични флуиди - плазма и урина от пациенти с добре охарактеризирано заболяване и здрави контроли
– Метаболитно профилиране на релевантни биомаркери за диагностициране, прогноза и терапия

Използване данните от на функционалната геномика и метаболомика за изясняване на молекулните механизми, водещи до развитие на чести и редки болести

Метаболомна токсикология

Диагностициране на зависими от начина на хранене заболявания


Лице за контакт:
доц. д-р Валентин Лозанов - vlozanov@medfac.mu-sofia.bg

За подобряване достъпността до nucbtr.mu-sofia.bg, уебсайтът може да използва бисквитки.