Видове услуги

Националният Университетски Комплекс за Биомедицински и Приложни Изследвания (НУКБПИ) разполага с най-висок клас технологично оборудване, позволяващо предоставянето на услуги в областта на биобанкирането, биомедицинските изследвания и лабораторната медицина, като геномика, протеомика, метаболомика, клетъчна биология, имунология, лекарстен мониторинг, физиология и др.

Целта на изследователската инфраструктура е да предложи достъп на широк кръг изследователи, научни организации и външни потребители до съвременни високоспециализирани методи за изследване, услуги и и експертна помощ на най-високо професионално ниво.

Център за медицински молекулярно-биологични изследвания и имунология (ЦМБИ)

Изследване на комплекс от цитокини и растежни фактори (при инфекции, автоимунни заболявания или алергии)

Лице за контакт:
Проф. д-р Мариана Мурджева - rector@mu-plovdiv.bg

------

Изследване на комплекс от цитокини и разтворими биомаркери (при възпалителни, автоимунни или туморни заболявания)

Лице за контакт:
доц. Мария Казакова

------

Изследване на единичен цитокин или растежен фактор

Лице за контакт:
Проф. д-р Мариана Мурджева - rector@mu-plovdiv.bg

------

Дeтекция на RAS-мутации при колоректален карцином

Лице за контакт:
Проф. д-р Виктория Сарафян - victoria.sarafian@mu-plovdiv.bg

------

Дeтекция на транскрипционен профил при тумори

Лице за контакт:
Яна Феодорова, дб

------

Дeтекция на миРНК

Лице за контакт:
Николай Мехтеров, дб

------

Дeтекция на клетъчен метаболитен профил и митохондриална функция

Лице за контакт:
Мария Гевезова, дб

------

3D биопринтиране

Лице за контакт:
Проф. д-р Виктория Сарафян - victoria.sarafian@mu-plovdiv.bg
Йордан Сбирков, дб
- yordan.sbirkov@mu-plovdiv.bg

За подобряване достъпността до nucbtr.mu-sofia.bg, уебсайтът може да използва бисквитки.