Видове услуги

Националният Университетски Комплекс за Биомедицински и Приложни Изследвания (НУКБПИ) разполага с най-висок клас технологично оборудване, позволяващо предоставянето на услуги в областта на биобанкирането, биомедицинските изследвания и лабораторната медицина, като геномика, протеомика, метаболомика, клетъчна биология, имунология, лекарстен мониторинг, физиология и др.

Целта на изследователската инфраструктура е да предложи достъп на широк кръг изследователи, научни организации и външни потребители до съвременни високоспециализирани методи за изследване, услуги и и експертна помощ на най-високо професионално ниво.

Сектор “Лазерна микродисекция”

Изолиране (микродисекция и катапултиране) на индивидуални или група от клетки, както и подклетъчни структури, от замразени или фиксирани в парафин тъканни срези

Лазерна микродисекция и катапултиране под налягане (LMPC) на туморни клетъчни линии

Генетичен анализ (CGH и M-FISH)

Изолиране на ДНК, РНК и протеини от единична клетка

Експресия на маркери за стволови клетки

Приложение на LMPC-метода в репродуктивната медицина (напр. реимплантационен генетичен анализ)

Разработване на нови ДНК- и РНК-базирани диагностични и прогностични биомаркери за ракови заболявания


Лицa за контакт:
Гергана Станчева, дб - gstancheva@mmcbg.org
Дарина Качакова-Йорданова, дб - darina_kachakova@mmcbg.org

За подобряване достъпността до nucbtr.mu-sofia.bg, уебсайтът може да използва бисквитки.