Научен симпозиум "Артериална хипертония и превенция"
06 Feb 2024

Традиционният симпозиум на тема артериална хипертония и превенция на сърдечно-съдовите заболявания, организиран от Дружеството на кардиолозите в България, се проведе на 26 и 27 януари в София.

Програмата на симпозиума включи разнообразни теми, сред които новостите в препоръките на ESH; Хипертония при специални популации, дебат сесии, нови биомаркери в оценката на риска при ССЗ , остатъчен сърдечно-съдов риск , актуална липидология , роля на дигиталните технологии в превенцията и рехабилитацията, за да завършим с една сесия изцяло посветена на оригинални  български разработки в областта на превенцията и рехабилитацията на ССЗ.

От екипа на НУКБПИ проф Радка Кънева и проф. Иванка Димова взема участие в симпозиума с презентации по актуалните теми Персонализиран генетичен скрининг Генетични биомаркер

Програмата на симпозиума можете да намерите тук: ЛИНК

Актуални новини:
За подобряване достъпността до nucbtr.mu-sofia.bg, уебсайтът може да използва бисквитки.