Училище за персонализирана медицина на тема “Мястото и ролята на персонализиранта медицина в психиатрията, неврологията и офталмологията
28 Feb 2020

Семинарът от поредицата „Училище по персонализирана медицина“ се фокусира върху персонализираната медицина в областта на психиатрията, неврологията и офталмологията. Това са области, в които съвременните постижения на генетиката, геномиката и биотехнологиите и произтичащите от тях възможности за прецизиране навлизат и водят до прогрес в диагностиката и терапията на редица заболявания и състояния.

Актуални новини:
За подобряване достъпността до nucbtr.mu-sofia.bg, уебсайтът може да използва бисквитки.