Проект на ЦММ спечели награда от ежегодния конкурс на в. Капитал за иновации и добри практики в здравния сектор
09 Nov 2021

В четвъртия годишен конкурс на в. Капитал за иновации и добри  практики в здравния сектор, проектът на Център по Молекулна Медицина, представен от Румяна Додова, дб  беше отличен и класиран на 2 място.

Проектът е за въвеждането на генетичната диагностика при рака на гърдата и яйчниците, с използване на секвениране от ново поколение. 

Той е важна част от усилията на Центъра по молекулна медицина и Лабораторията по Геномна диагностика за прилагане на персонализираната медицина в България. 

Диагностиката на мутации в BRCA гените осигурява възможност на всички болни и семействата с фамилен рак на гърда и яйчниците за навременна и достъпна диагностика, генетична консултация и профилактика, 

Поздравления на целия клиничен и генетичен екип за успеха!

Актуални новини:
За подобряване достъпността до nucbtr.mu-sofia.bg, уебсайтът може да използва бисквитки.