НАУЧНИТЕ ИНФРАСТРУКТУРИ В БИОМЕДИЦИНСКАТА ОБЛАСТ – ДВИГАТЕЛ ЗА РАЗВИТИЕ НА ГЕНОМНАТА И ПРЕЦИЗНА МЕДИЦИНА В БЪЛГАРИЯ
22 Nov 2022

На 09-10.12.2022 г. ще се проведе събитието "НАУЧНИТЕ ИНФРАСТРУКТУРИ В БИОМЕДИЦИНСКАТА ОБЛАСТ – ДВИГАТЕЛ ЗА РАЗВИТИЕ НА ГЕНОМНАТА И ПЕРСОНАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНА В БЪЛГАРИЯ"

Място на събитието: Гранд Хотел София.

Моля, потвърдете участието си чрез формуляра на този линк.

ПРОГРАМА

09.12.2022

Представяне на Национален научноизследователски център за биомедицински и приложни изследвания (НУКБПИ) и национален хъб за биобанкиране (BBMRI.bg), обект от Националната пътна карта на научните инфраструктури (НПКНИ) и участието на България в Европейски геномни инициативи и проекти

14:00-15:00 Настаняване и регистрация

15:00-15:15 Откриване на срещата и приветствие от Ректорското ръководство на МУ-София и представител на МОН. Представяне на звената на НУКБПИ

15:15 – 15:30

Център по Молекулна медицина

Ас. Даниела Пенчева, дб, Лабораторен мениджър на ЦММ, КМХБ, МФ, МУ-София

15:30 – 15:45

Лаборатория по Геномна диагностика

Проф. д-р Иванка Димова, дм, Ръководител на ЛГД, ЦММ, КМХБ, МФ, МУ-София

15:45 – 16:00

Катедра по Медицинска биология, МУ-Пловдив

Проф. д-р Виктория Сарафян, дм, дмн, Ръководител Катедра, МФ, МУ-Пловдив

16:00 – 16:15

Катедра по Микробиология и имунология, МУ-Пловдив

Проф. д-р. Марияна Мурджева, дм, дмн, Ръководител Катедра, Ректор на МУ-Пловдив,

16:15 - 16:30

Лаборатория клетъчни култури и сигнална трансдукция

Доц. Мария Драгнева, дб, Ръководител Катедра по медицинска химия и биохимия, МФ, МУ-София

16:30 – 16:45

Централната лаборатория по терапевтичен лекарствен мониторинг и клинична фармакология (ЦЛТЛМКФ)

Проф. д-р. Добрин Свинаров, дм, УМБАЛ ”Александровска”

16:45 – 17:00

Катедра по Физиология, МФ, МУ-София

Доц. Петя Маркова, дб

17:00 – 17:30

Кафе пауза

17:30 - 17:50

Представяне на Европейската научна инфраструктура за биобанкиране и биомедицински изследвания BBMRI-ERIC и българския хъб за биобанкиране BBMRI.bg

Проф. Радка Кънева, дб, Национален координатор на BBMRI.bg, Ръководител на ЦММ

17:50 – 18:10

Декларацията “За достъп до 1+Милион генома в Европа до 2022 г.” , проектът B1MG и българското участие

Д-р Жасмина Коева-Балабанова, Председател на УС на Български Алианс по Прецизирана и Персонализирана Медицина, Представител на България в Специалната 1+МГ група към ЕК,

18:10 – 18:30

Проектът “Геномът на България” като част от “Геномът на Европа” и Проект “Европейска инфраструктура за геномни данни (GDI) “

Проф. Радка Кънева, дб, Представител на България в Специалната 1+МГ група към ЕК, координатор по проект “Геномът на България “ и “Европейска инфраструктура за геномни данни (GDI)”

18:30 19:00

Дискусия

19:00 – 20:30

Коктейл за участниците

10.12.2022 г.

РАБОТНА СРЕЩА

ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНА МРЕЖА ОТ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТИ И ВКЛЮЧВАНЕ В ЕВРОПЕЙСКОТО НАУЧНО ПРОСТРАНСТВО

9:30 -10:00

Новите приоритети на ЕС в областта на науката и иновациите с фокус върху ролята на европейските научноизследователски инфраструктури в областта на здраве, медицина, дигитални технологии

Г-жа Карина Ангелиева, Член на Управителния съвет на ESFRI, Член на УС на Комисия Фулбрайт България, Заместник министър на образованието и науката (2018-2021) и заместник-министър на иновациите и растежа (2021-авг. 2022)

10:00-11:00

РАБОТНА СРЕЩА

Представяне на стратегиите за развитие и приоритетни научни направления в Медицинските университети и факултети в България –

Възможности за синергия, иновации и включване в Европейското научно пространство в областта “Здраве” и “Дигитална Европа”.

Участници:

Представители на Дирекция Наука – МОН и ФНИ

Представители на МУ-София, МУ-Пловдив, МУ-Варна, МУ-Плевен, МФ, СУ “Св. Климент Охридски”, МФ, Тракийски Университет, МФ, Бургаски Университет „Проф. д-р Асен Златаров“,

Представители на научни инфраструктури в Биомедицинската област - EATRIS, Euro Bioimaging

11:00-11:30

Кафе пауза

11:30 -12:00

Дискусия за възможностите за разширяване на националната мрежа за биобанкиране BBMRI.bg и проекта „Геномът на България“ в изпълнение на ангажиментите на България към Декларация за достъп до 1+МГ в Европа.

12:00

Закриване на срещата

Актуални новини:
За подобряване достъпността до nucbtr.mu-sofia.bg, уебсайтът може да използва бисквитки.