Медиите за нас: Интервю по БНР за Геномът на България
06 Feb 2024

"Геномът на България" ще бъде определен от 6500 здрави сънародници

Очаква се по-късно през 2024 г., след одобрение от ЕК, България да се включи пълноценно и в мащабния проект "Геномът на Европа", за който ще е нужно да се съберат генетичните данни на 6500 пълнолетни български граждани от всички основни етноси и географски райони на България.

От събраните по проекта кръвни проби ще бъде изолирана ДНК, която да бъде прочетена изцяло (пълно геномно секвениране), за да се открият всички вариации в генома на участниците. Именно те ще помогнат за оформяне на колективния български геном.

Чуйте цялото интервю на проф. Радка Кънева от ефира на БНР: ЛИНК

Актуални новини:
За подобряване достъпността до nucbtr.mu-sofia.bg, уебсайтът може да използва бисквитки.