Харта за достъп до Изследователска Инфраструктура
23 Jan 2024

През декември 2023 г. в Словения се проведе 86-тата среща на делегатите на Европейския стратегически форум за научноизследователски инфраструктури (ЕСФНИ).

По време на срещата бе приет важен документ относно достъп до изследователски инфраструктури и харта за достъп до изследователски инфраструктури, който е необходимо да бъде спазван от националните научни инфраструктури.  

 Запознайте се с документа от посочения линк:

Достъп до изследователски инфрастуктури и Харта за достъп до изследователски инфрастуктури

За да се идентифицират предизвикателствата пред по-широкия и ефективен достъп до изследователски инфраструктури, необходими на потребителите за справяне с научните и обществени предизвикателства, и да се подкрепи новото Европейско Изследователско Пространство (European Research Area - ERA), ЕСФНИ проведе редица анкети през май-юни 2023 г., насочени към изследователски инфраструктури и заинтересованите страни. Учасниците в анкетите изразяват голямо разнообразие от видове достъп (физически, отдалечен, виртуален), характер на предлаганата услуга (достъп до оборудване, до данни, до колекция и т.н.), често в зависимост от домейна и естеството на научната инфраструктура. Сред бариерите пред по-широкия достъп бяха повдигнати няколко правни, институционални и финансови аспекти, както и технически аспекти.

Резултатите от проведеното проучване са представени подробно в доклада на ЕСФНИ относно достъпа до изследователски инфраструктури и Хартата за достъп до изследоватески инфраструктури.

Включени са и предварителни препоръки за справяне с предизвикателствата пред достъпа и преразглеждане на Европейската харта за достъп до изследователски инфраструктури.

Актуални новини:
За подобряване достъпността до nucbtr.mu-sofia.bg, уебсайтът може да използва бисквитки.