10 години от създаването на BBMRI-ERIC
04 Mar 2024

BBMRI-ERIC отбелязва десет години на оказване на въздействие върху европейската общност от биобанки.

Грац, 29 февруари 2024 г.: Европейската изследователска инфраструктура в областта на здравеопазването и науката, насочена към биобанкиране и биомолекулярни ресурси, BBMRI-ERIC, отбеляза своята 10-та годишнина от успешна работа със семинар в постоянното представителство на Австрия към Европейския съюз, Брюксел.

Ангажираност на високо ниво

Семинарът започна с приветствени речи от страна на Франц Виртенбергер, заместник-постоянен представител на Австрия в ЕС, Мартин Полашек, австрийски федерален министър на образованието, науката и изследванията, Сигне Рацо, заместник- генерален директор на ЕК за изследвания и иновации и Арно Вайда, председател на борда на директорите на BELSPO.

Относно значението на BBMRI-ERIC, министър Полашек отбеляза: „Развитието на BBMRI-ERIC през последните 10 години в улесняването на достъпа до човешки биологични проби и данни за здравни изследвания е забележително. Сърдечни поздравления на BBMRI-ERIC за всички постижения в координирането, структурирането и хармонизирането на средата за биобанкиране в Европа.“

Арно Вайда добави: „BBMRI-ERIC начерта пътя към стабилна и надеждна разпределена инфраструктура за биобанкиране, отговаряща на търсенето на медицински изследвания. Това, което BBMRI-ERIC постигна за 10 години, не би могло да бъде постигнато в по-малък мащаб. Сега зависи от всички нас да гарантираме, че този път ще продължи и ще се подобрява през следващите десет години и след това.“

BBMRI-ERIC се разрасна до един от най-големите разпределени консорциуми за европейска изследователска инфраструктура, който се състои от 25 члена и наблюдатели. Коментирайки продължаващия успех и революционното въздействие на BBMRI-ERIC, проф. Йенс К. Хаберман, генерален директор на BBMRI-ERIC, каза: „Радвам се на силната подкрепа и ангажираност на държавите-членки на BBMRI-ERIC, Европейската комисия и всички наши партньори. Благодарение на своите биобанки, национални възли, щабове и различни групи от експерти и заинтересовани страни, BBMRI-ERIC е узряла до напълно работеща и мащабируема разпределена инфраструктура. Днес BBMRI-ERIC е добре устроена да служи и ангажира непрекъснато общността в държавите-членки и извън тях, както и да изпълнява приоритетите на ЕС в Европейското изследователско пространство през следващото десетилетие.“ Този семинар на високо ниво подчертава примери за постиженията и въздействието на BBMRI-ERIC в сесия, включваща служители на централата, директори на национални възли в държавите-членки и ключови експерти от общността на биобанкирането.

Пленарната лекция беше изнесена от проф. Валтер Ричиарди, председател на Борда на мисията на ЕС за борба с рака и председател на Научния и етичен консултативен съвет на BBMRI-ERIC. След това семинарът продължи с поглед към бъдещето в открита дискусия с ключови външни колаборатори, включително Майкъл Арентофт, ръководител на отдела на ЕК за „Отворени научни и изследователски инфраструктури“; Яна Кланова, генерален директор на EIRENE; Стефани Хауърт, ръководител на дискусионна група за пациенти на BRCA Netzwerk; Никлас Бломберг, изпълнителен директор на Иновативна здравна инициатива; Ева Ортега Паино, генерален секретар по изследванията към испанското министерство на науката, иновациите и изследванията и Йенс Хаберман, генерален директор на BBMRI-ERIC. Панелът се фокусира върху предизвикателствата в здравеопазването и науките за живота, нуждите и развитието към One Health и ролята на изследователските инфраструктури.

BBMRI-ERIC получи статут на ERIC (Консорциум за европейска изследователска инфраструктура) от Европейската комисия през 2013 г. Мисията на изследователската инфраструктура е да улеснява достъпа до проби, данни и биомолекулярни ресурси, за да създава възможности за висококачествени изследвания.

Събитието отбелязва десетилетие от:

Пионерство: BBMRI-ERIC беше един от първите консорциуми, създаден през 2013 г., и е една от най-големите разпространени европейски изследователски инфраструктури. Тя свързва над 400 биобанки в цяла Европа и извън нея с изследователи в областта на здравеопазването и науките за живота. Тя беше първата, която създаде обединена платформа за информационни технологии, сега внедрена в множество иновативни проекти на ЕС и използвана извън общността на BBMRI-ERIC.

Дефрагментиране: Като ръководи, развива и допринася за проекти (рак, редки болести, инфекциозни болести, персонализирана медицина) BBMRI-ERIC дефрагментира Европейското изследователско пространство. Вътрешният експертен опит и този на общността оформят и свързват основните водещи програми на ЕС като Мисия за борба с рака и план за побеждаване на рака, готовност за пандемии, Европейски научен облак и Европейско пространство за здравни данни.

Обслужване: BBMRI-ERIC обслужва основно европейската здравна изследователска общност в академичните среди и индустрията. Това се демонстрира чрез поемането на водеща роля в разработването на иновативни услуги, обединени информационнитехнологии, изследвания и насоки на ELSI, управление на качеството и стандарти, развитие на биобанкиране, както и разпространение, образование и комуникации, публични връзки и финанси, управление на проекти.

Ангажиране: BBMRI-ERIC ангажира, представлява и използва експертния опит в общността на биобанкирането чрез програма за обучение, акредитирана от CME, Годишен конгрес на Седмицата на Европейско биобанкиране, Турнета на Седмицата на Европейско биобанкиране и в рамките на управленската структура, която включва уникален Пациентски стълб във Форума на всички заинтересовани страни.

България е държава-членка на BBMRI-ERIC от 2018 г.

Размишлявайки върху ползата и въздействието от участието ни като пълноправен член на изследователската инфраструктура, проф. Радка Канева, национален координатор на BBMRI.bg, каза:

„Участието на България в BBMRI-ERIC е от решаващо значение за създаването на националния възел, разпространението сред българските учени на културата на биобанкиране и споделянето на ценни набори от биологични проби и данни, за да се даде възможност за биомедицински изследвания. Това насърчи създаването на висококачествени национални колекции и биобанки, повиши тяхната видимост и позволи включването на България в ключови международни проекти и инициативи, като CanServ, Европейското партньорство за редки болести (ERDERA), инфраструктура за геномни данни (GDI) и Геномът на Европа.”

С благодарности към:

Семинарът е възможен благодарение на подкрепата на държавите-членки.

Федералното министерство на образованието, науката и изследванията на Австрия е домакин на семинара по случай 10-ата годишнина на BBMRI-ERIC. Австрия е страната домакин на BBMRI-ERIC. Белгийската служба за научна политика (BELSPO) е домакин на семинара по случай 10-ата годишнина, тъй като Белгия в момента председателства Съвета на ЕС, както и събранието на членовете на BBMRI-ERIC.

Относно BBMRI-ERIC

BBMRI-ERIC е европейска изследователска инфраструктура, създадена през 2013 г. съгласно законодателството на ЕС. Тя обединява всички основни играчи от сферата на биобанкирането – клиницисти и изследователи, биобанкери, индустрия, пациенти и граждани – за насърчаване на биомедицинските изследвания. Седалището й е в Грац, Австрия.

Членове на BBMRI-ERIC: Австрия, Белгия, България, Кипър, Чехия, Естония, Финландия, Германия, Гърция, Унгария, Италия, Латвия, Литва, Малта, Холандия, Норвегия, Полша, Словения, Швеция и Швейцария.

Наблюдатели на BBMRI-ERIC: Дания, IARC/СЗО, Катар, Испания и Турция.

За повече информация относно BBMRI-ERIC посетете www.bbmri-eric.eu

Актуални новини:
За подобряване достъпността до nucbtr.mu-sofia.bg, уебсайтът може да използва бисквитки.