Национален университетски комплекс за биомедицински и приложни изследвания

Нашата мисия

Националният Университетски Комплекс за Биомедицински и Приложни Изследвания (НУКБПИ) е научна инфраструктура, обединяваща ресурсите на водещите медицински университети в България, с цел създаване на условия за иновативни фундаме...

Описание на НУКБПИ

Националният университетски комплекс за биомедицински и приложни изследвания (НУКБПИ) е разпределена инфраструктура, организирана като мрежа от ресурси (биобанка, научно-техническо оборудване и изследователски звена) на двата най-големи меди...

Научи повече за нас

Партньори

Основните национални колаборатори на НУКБПИ

и още много национални и международни партньори подкрепят нашите структури

Новини

Разберете всичко за НУКБПИ първи

Виж всички новини
За подобряване достъпността до nucbtr.mu-sofia.bg, уебсайтът може да използва бисквитки.