BBMRI.QM Академия – Уебинар "Валидиране и Верификация на методите за обработка и биобанкиране"
18 May 2023

Бихме искали ви поканим да вземете участие в престоящото събитие, органирано от BBMRI.QM Академия!

Четвъртък, 1 юни, 2023, Zoom

14:00-15:15 (EET time zone)

Основна тема на този образователен курс ще бъде методите на обработка в биологични лаборатории.

Регистрация

Програма

Повече информация

Методите за обработка се прилагат в изследователски лаборатории, лаборатории за биобанки или лаборатории за технологични платформи. Валидирането на такива методи е важно начинание за гарантиране на годността за целта на биологичните проби, които са резултат от тези методи. Този курс ще обясни концепцията за метод на обработка и неговото валидиране или проверка. Той ще премине през различни подходи, които могат да бъдат следвани, стъпките, които могат да бъдат предприети, статистическите инструменти и критериите за приемане за извършване на валидиране на метода, както и необходимата документация. Концепцията за проучвателни методи също ще бъде разгледана и рисковете, които са свързани с невалидиран метод на обработка, ще бъдат илюстрирани с различни примери. Курсът до голяма степен ще следва препоръките на международния стандарт ISO21899:2020, но ще представи приложението на концепциите към конкретни лабораторни ситуации.

Фокус и цели на обучението:

  • Oпределяне на метод на обработка

  • Да се създаде план за валидиране или верификация

  • Да се обясни необходимостта от валидиране на метода на партньори и колеги

  • Прилагане статистически инструменти за валидиране на метода

  • Да се определи подхофящия метод за целите

  • За да реши кога е необходима повторна проверка

  • За разпознаване на критични преаналитични променливи

  • Да се проектира вътрешен и външен контрол на качеството за валидиране на метода

  • Да се намерят съответните международни стандарти

Latest News:
The website may use cookies to improve the accessibility of nucbtr.mu-sofia.bg.