Геномът на България
29 Sep 2023

КАНИМ ВИ ДА СЕ ВКЛЮЧИТЕ В ПЪРВИЯ МАЩАБЕН БЪЛГАРСКИ ПРОЕКТ ЗА ЦЯЛОСТНО ГЕНОМНО СЕКВЕНИРАНЕ „ГЕНОМЪТ НА БЪЛГАРИЯ“

ЗАПОЧВА НАБИРАНЕТО НА ДОБРОВОЛЦИ!

Проектът цели да събере и анализира представителна извадка от геноми на съвременните българи, която ще бъде използвана и в бъдещи научни медицински изследвания.

В проекта участват МУ-София и МУ-Пловдив, в рамките на Научен Университетски Комплекс за Биомедицински и Приложни Изследвания (НУКБПИ) и мрежата за биобанкиране BBMRI.bg, част от европейската научна инфраструктура за биобанкиране BBMRI-ERIC.

Центърът по Молекулна Медицина към МУ-София ще извърши геномното секвениране, обработка и съхранение на данни, и ще се включи в изграждането на Европейската Инфраструктура за Геномни Данни по проект GDI, съфинансиран от ЕК и МОН.

Проектът стартира със секвениране на първите 1000 генома, с които България ще може да допринесе в бъдеще и за проекта „Геномът на Европа“ във връзка с инициативата „1+ милион европейски генома“ (1+MГ).

В дългосрочен план се очаква резултатите от този проект да доведат до по-добро познание на причините за генетичните заболявания, разработването на персонализиран терапевтичен подход, подобряване превенцията и намиране на иновативни решения в областта на медицината.

КОЙ МОЖЕ ДА УЧАСТВА В ПРОЕКТА?

За да участвате в проекта е необходимо:

1. Да сте пълнолетен български гражданин.

2. Да сте без известни наследствени заболявания

3. Да сте съгласен псевдонимизираните геномни данни да бъдат депозирани и достъпни за научни цели в обща база данни за страната и Европа.

ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ПРОЕКТА Е НЕОБХОДИМО:

1. Да попълните анкетна карта за вашето здраве и произход.За достъп до анкетата използвайте следната връзка:

https://forms.gle/cXv92Fy1P95EnHJj9

2. Да подпишете информирано съгласие и дадете биологичен материал (10 мл. кръв) за изолиране на ДНК, която ще бъде подложена на пълно геномно секвениране.

КЪДЕ?

В МУ-СОФИЯ

Център по молекулна медицина,

ул. Здраве 2, гр. София, СБАЛАГ „Майчин дом“, ет. 14

тел: 02/9172 268, gobg.info@mmcbg.org

Работното време за взимане на кръв е всеки делничен ден от понеделник до петък от 09:00-14:00ч., като взимането на кръв не е необходимо да е на гладно.

В МУ-ПЛОВДИВ

Катедра по медицинска микробиология и имунология „Проф. д-р Елисей Янев“, Сграда №10, ет. 2,

Медицински университет – Пловдив,

бул. Васил Априлов 15А

Работното време за взимане на кръв е през делничните дни

Понеделник, вторник и сряда на всяка седмица от 14:00-16:00 ч. след предварително записване на: genom-BG@mu-plovdiv.bg

НЕКА СЕ ВКЛЮЧИМ ЗАЕДНО!

ЗА БЪДЕЩЕТО НА ГЕНОМНАТА МЕДИЦИНА!

Пилотният проект „Геномът на България“ се финансира в рамките на консорциум НУКБПИ BBMRI.bg, по Споразумение Д01-302/2021 и Д01-165/2022 г. с МОН

По-подробна информация за проекта и пълният текст на Информираното съгласие можете да намерите тук:

Информация за участниците

Информирано съгласие

За допълнителни въпроси пишете на:

gobg.info@mmcbg.org (МУ-София)

или

genom-BG@mu-plovdiv.bg (МУ-Пловдив)

Latest News:
The website may use cookies to improve the accessibility of nucbtr.mu-sofia.bg.