"Same, same but REAL different - novel approaches to target stemness in cancer for oncological care”, лектор Prof. Dr. Ulf Kahler
17 Apr 2024

Каним Ви на лекцията на професор Ulf Kahlert, ръководител на молекулярната и експериментална хирургия в университетската клиника по хирургия в Магдебург, Германия.

петък, 19.04 от 14:00 ч. в семинарната зала на ЦММ, 14 ет. СБАЛАГ"Майчин дом".

на тема: "Same, same but REAL different - novel approaches to target stemness in cancer for oncological care”

Неговите изследвания са в областта на резистентност към персонализирана терапия а резистентността към и ранно откриване в кръвни проби на злокачествени солидни ракови заболявания, по-специално рак на панкреаса, рак на мозъка и рак на дебелото черво.

Ще се радваме на вашето присъствие!

Latest News:
The website may use cookies to improve the accessibility of nucbtr.mu-sofia.bg.