Медиите за нас: Интервю по Euronews
22 Feb 2024

Изследват генома на българите – данните информират за ДНК и потенциални заболявания

От интервюто по Euronews можете да научите за Целите на проекта Геномът на България и конфиденциалността на данни ще гарантирана.

Гледайте интервюто в „Добро утро, Европа“  Цветана Керелска от екипа на „Геномът на България“: ЛИНК

Latest News:
The website may use cookies to improve the accessibility of nucbtr.mu-sofia.bg.